Osp ŁężanyOchotnicza Straż Pożarna
OSP Łężany

 

19 Lutego 2019
Wtorek

 

Imieniny obchodzą:
Arnold, Arnolf,
Bądzisława, Gabin,
Henryk, Konrad,
Konrada, Leoncjusz,
Manswet, Marceli

 

Do końca roku zostało 316 dni.

 

OSP Łężany
PRZYPOMINAMY - ROZPOCZĄŁ SIĘ SEZON GRZEWCZY

    

 

Uwaga na sadzę w kominie

 

  Rozpoczął się sezon grzewczy, więc jak każdego roku obserwujemy wzrost ilości pożarów spowodowanych niewłaściwą eksploatacją wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczych - alarmują STSTYSTYKI. - Najczęściej występującymi sytuacjami są w tym przypadku pożary przewodów kominowych.

 

Ostrzegamy

Przyczyną tego typu zdarzeń jest brak systematycznego usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych, a także świadome wypalanie sadzy w celu udrożnienia przewodów. Tego typu sytuacje są niedozwolone, należy zdawać sobie sprawę z tego, że użycie nawet niewielkiej ilości płynów łatwopalnych może spowodować wybuch.

 

Groźne dla komina i dla życia

 

Pożary sadzy mogą być groźne w skutkach. - Przy uszkodzeniu konstrukcji komina może dojść do rozprzestrzeniania się pożaru na cały budynek. Wskutek zapalenia się sadzy może też nastąpić pęknięcie komina, które często bywa niewidoczne, ale groźne w skutkach i może być przyczyną zaczadzenia.

Przypominamy, że zgodnie z prawem zanieczyszczenia z kominów należy usuwać co najmniej 4 razy w roku w przypadku palenisk opalanych paliwem stałym, co najmniej 2 razy w roku przy paleniskach opalanych paliwem płynnym i gazowym oraz co najmniej raz w miesiącu w przypadku palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.

Częstą praktyką co jest zupełnie niedopuszczalne, to spalanie w piecach tworzyw sztucznych, gumy i innych tego typu materiałów syntetycznych. Powoduje to wydzielanie się bardzo dużej ilości gazów bardzo toksycznych i stałych produktów rozkładu termicznego szybko osadzających się wewnątrz przewodów.

Kumulacja substancji toksycznych w roślinach i w glebie staje się przyczyną skażenia wszystkich ogniw łańcucha pokarmowego.

 W organizmie człowieka gromadzą się one w tkankach (zwłaszcza tłuszczowej), powodując osłabienie odporności immunologicznej. Wywołują alergie, nowotwory, patologiczne zmiany w układzie nerwowym, krążenia i zaburzają funkcje mózgu, przyczyniają się do rozwoju choroby Alzheimera i Parkinsona. Warto wiedzieć, że utwardzacz gumy, jest silnie toksycznym i rakotwórczym komponentem opon opartym na kadmie. Kadm, to pierwszy na liście, metal rakotwórczy. Sadza używana do produkcji gumy to również bardzo silna substancja rakotwórcza. 

  

Nie gaś wodą

Jeśli już dojdzie do pożaru sadzy w kominie, to należy przestrzegać paru zasad.

W żadnym wypadku nie należy pożaru w kominie gasić wodą.

- Z jednego litra wody powstaje ok. 1600 litrów pary, która powoduje wzrost ciśnienia, a w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia przewodu kominowego, rozszczelnienia lub rozerwania.

- Po ugaszeniu pożaru należy zawsze sprawdzić stan komina.

 

Co robić, gdy zapali się sadza?

 

Jeśli w kominie zapali się sadza należy jak najszybciej powiadomić straż pożarną i do czasu jej przybycia przestrzegać paru zasad.

- wygasić palenisko poprzez ostrożne wybranie materiału palnego, szczelne zamknięcie pieca

- jeżeli komin jest w dobrym stanie, trzeba obserwować jego konstrukcję, czy nie powstają pęknięcia i czy nie nagrzewa się (przy dobrym stanie komina istnieje możliwość wypalenia się sadzy)

- gaszenie pożaru sadzy w kominie należy rozpocząć od przykrycia wylotu komina "sitem kominowym" lub

  wilgotnym płótnem oraz dalej kontrolować temperaturę i stan komina na całej wysokości

 

Pamiętaj!

 

W celu bezpiecznego użytkowania elektrycznych urządzeń grzejnych i na paliwo stałe należy zastosować się do następujących porad:

 

- pamiętać należy o sprawdzeniu, czy nasza instalacja elektryczna jest przygotowana do poboru takiej mocy jakiej wymaga dane urządzenie i nie spowoduje przegrzania instalacji

- urządzenia powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa i instrukcje użytkowania

- należy bezwzględnie stosować się do instrukcji obsługi urządzeń

- niedopuszczalne jest pozostawienie elektrycznych urządzeń grzewczych bez dozoru

- należy ustawiać je na podłożu niepalnym w odległości minimum 0,5 m od materiałów palnych

- składowanie w kotłowni paliwa stałego (drzewa, węgla, koksu) w obrębie pieca w odległości minimum 0,5 m   

 
OSP Łężany OSP Łężany
Humor
Spotykają się dwaj koledzy.
-Słyszałem, że wczoraj był u ciebie w domu
pożar.
-Eee, nie ma o czym mówić. Przyjechali strażacy,
przestraszyli się ognia i uciekli...
  
 
Fąfara spotyka na ulicy kolegę ubranego w
strażacki mundur.
-Skąd masz ten mundur??
-To prezent od żony. Gdy wczoraj przyszedłem
wcześniej z pracy, leżał na krześle obok łóżka!
 
 
Humor

 


Wyświetl większą mapę

 

 

 

STRAŻACY
OSP Łężany
OSP Łężany